T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Kurumsal Tarihçe


  
   Hastanemizin arazisi 20. Yüzyıl başlarında bir İngiliz sefiri tarafından tüberküloz olan kızının sağlıklı bir ortamdan yararlanması niyeti ile alınmış, ağaçlandırılarak koru haline getirilmiştir.

    Kızının vefatından sonra koruluk, İngiliz Sefirinin mali desteği ve Sanatoryum yapılmak şartı ile zamanın Nafıa vekili Muhtar Güllü, Abdurrahman Naci ve Prof. Dr. İlhan Rıfat Sabar’ a bağışlanmıştır.

    Prof. Dr. İlhan Rıfat Sabar tarafından 1935 yılında sanatoryum olarak faaliyete geçirilerek 22 yıl (1935–1957) hizmet vermiştir.

   Hastanemiz 1957 yılında TCDD Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde TCDD Yakacık Sanatoryum olarak açılmış 01.03.1957 tarihinden 1972 yılına kadar bu branşta hizmet vermiştir.

   TCDD bünyesinde bulunan hastaneler, T.C Ulaştırma Bakanlığı ve T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan protokol ile 27.12.2003 tarihinde SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilerek, SSK Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak, 10 Eylül 2004 tarihinde hizmete açılmıştır.

   19 Şubat 2005 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığına devredilerek İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak, 2.derece sit alanı içinde 66.620 m2’lik arsa alanı ve 9270 m2 kapalı alana sahip, 9 adet (Küvöz) Yenidoğan Yoğun Bakım yatağı olmak üzere 106 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye devam etmektedir.

   2008 yılında başlatılan çalışmalar ile önce hastanenin yataklı hizmet binasının girişinde 80-90 m2 gibi alanda yürütülen Çocuk Acil hizmetleri bina dışında 500 m2’ lik kapalı alanda, içinde 15 müşahede yatağı ile daha uygun bir hizmet ortamı oluşturulmuş daha sonrada Bakanlık onayı ile 2010 yılında başlatılan genel tadilat ile yataklı hizmet binası, Ameliyathane, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Doğumhane ve İdari Binanın zemin katı yenilenerek günü şartlarına uygun hizmet ortamına dönüştürülmüştür. 2013 yılının son çeyreğinde başlayan tadilatla birlikte yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları poliklinik binalarımız hizmete girmiştir. 

   Hastanemizde; Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Acil, Kadın Doğum Acil, Enfeksiyon Hastalıkları, Radyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, İç Hastalıkları, Genel Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Anestezi, Üroloji, KBB ve Diyetisyen Polikliniği, Gebe Okulu olarak, hastanemiz İstanbul Anadolu Yakasında Gebze - Göztepe arasında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları branşında önemli bir sağlık merkezi konumunda olup, Hastanemize 2019 yılında (01/01/2019 – 31/06/2019) Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Kadın Doğum, Enfeksiyon Hastalıkları, Anestezi, Üroloji, İç Hastalıkları, Genel Cerrahisi, Göz Hastalıkları,  KBB ve Diyetisyen Polikliniklerimizde 233,268 hasta, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kadın Doğum hastalıkları acil polikliniklerimize ise 138,835  hasta  müracaat etmiş olup, hastanemizde muayene ve tedavileri yapılmıştır.

   Ayrıca; 01/01/2019 - 31/06/2019 tarihleri arası ilk altı aylık dönemde Hastanemizde 3487 hastamıza yatarak tedavi verilmiş,  2902 hastamız Ameliyat edilerek sağlığına kavuşturulmuştur. Ayrıca; Kadın Doğum Kliniğimizde 397 adet normal, 89 adet sezaryan doğum olayı olmak üzere toplam 486 doğum gerçekleştirilmiştir.

     Çocuk Acil ve Kadın Doğum Acil servislerimizde 24 saat uzman hekimler tarafından hizmet verilmektedir.

   Acil Radyoloji ve Acil Laboratuvar hizmetlerimiz 24 saat kesintisiz devam etmektedir.

   Halkımızın destek ve teveccühleriyle gelişmeye ve hizmet alanımızı genişletmeye devam eden bir hastane olmaya devam edeceğiz.