T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

01/04/2019

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü


otizmgunu2.png

Otizm (Otizm Spektrum Bozukluğu)

Tanımı: Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur.  Toplumda görülme sıklığı %1’e yakın olup, çocuk ve erişkinlerde benzer oranda görüldüğü bildirilmiştir.

Şikayetleri: konuşamama, sinirlilik, kendini sevdirmeme, dokundurmama, sarılmama, öpmeme, göz teması kurmama, yaşıtları ile oyun oynamama, tekrarlayıcı aynı, amaçsız davranışlar vb.

Bulguları:

  • Sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde bozulma
  • Toplumsal ve duygusal karşılıkta yetersizlik
  • İlişki kurma ve sürdürmede yetersizlik
  • Basmakalıp ve tekrarlayıcı motor hareketler
  • Sınırlı ve yoğun ilgi alanı
  • Duyusal az ya da çok uyarılma

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Erken çocukluk döneminde aile, okul, bakım verenlerin dikkatini çeken bulgular var ise çocuğun gelişimsel özellikleri çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Gerekli psikometrik testler ile birlikte tanısal izlem yapılmalıdır.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Bireylerin düzenli olarak erişkin yaşa kadar bazı bireylerde erişkin dönemde dahil klinik izleminin devamı gereklidir. Sosyal ve psikolojik beceri alanların desteklenmesi ve geliştirilmesi için özel eğitim ve rehabilitasyon programları planlanmalıdır. Bireysel ve aile terapileri, sanat, spor, müzik terapileri, farmakolojik (ilaç) tedavileri seçilecek alternatif tedaviler arasındadır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Otizme beraberinde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği eşlik edebilir. Bu konuda izlem yapan ekibin ve aile bireylerinin dikkatli olması önerilir. Kazanılmış toplum becerilerin sürdürülebilmesi için bireyleri toplum içinde etiketlenmemesi, günlük yaşam alanlarında etkin rol alabilmeleri önemlidir.