T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Laparoskopik AmeliyatLaparoskopi nedir?

   Laparoskopi genel anestezi altında yapılan ve göbek deliğinden ince bir teleskopun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan bir ameliyattır. Laparoskopi 1980li yılların ortalarına kadar genelde tanısal amaçlı uygulanan bir işlem olmasına rağmen teknolojik gelişmelere paralel olarak son zamanlarda giderek artan bir sıklıkta tedavi amaçlı (cerrahi laparoskopi) uygulanmaya başlamıştır.

Laparoskopik ameliyatlar nasıl yapılır?

   Genel anestezi altında göbek deliğinden içeriye sokulan bir iğne ile karın boşluğu CO2 (karbondioksit) gazı ile şişirilir. Daha sonra göbek deliğinin içinde 1 cm çapında bir kesi yapılrak , bu kesiden kateter denilen, içi boş bir boru karın içine sokulur. Bu kateter laparoskop denilen kamera ,soğuk ışık kaynağı ve video sistemini içeren düzeneğin karın içine yerleştirilmesine olanak sağlar. Böylece operatör ameliyat bölgesini video monitöründe görebilir.

   Karın içine hızlıca bakıldıktan sonra diğer ameliyat aletlerinin yerleştirileceği 1 cm çapındaki diğer iki veya üç kesi yapılır. Bu kesilerden 0,5 cm çapındaki kataterler yerleştirilir. Bu kataterler jinekolojik ameliyatlarda 2 veya 3 tane olmak üzere kasık bölgesindedir. Bu aşamadan itibaren ameliyata başlanabilir.

Laparoskopik ameliyat sonrası sizi neler bekliyor?

   Ameliyattan 4-6 saat sonra ayağa kalkmanıza, hafif yemek yemenize izin verilir. Laparoskopi sonrasında çoğu zaman ağrı çok azdır. Sadece ertesi gün CO2 gazının diafragmayı irrite etmesine bağlı olarak hafif bir omuz ağrısı hissedilir. Bu omuz ağrısı ağrı kesiciler ile kolayca geçer. Jinekolojik ameliyatlardan sonra genellikle bir vajinal kanama olacaktır. Bu beklenen normal bir durumdur. Endişe etmeyin!

   Gelişen teknoloji ile ameliyatlar artık daha kolay ve ağrısız yapılmaya başlandı. Sizler için bu kolaylığı sağlayan laparoskopi cihazıyla kapalı ameliyatlar hastanemizde  yapılmaktadır.