T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Ebeler Haftası


 

EbelerHaftasi.png

 ANNE VE BEBEĞİN YOL ARKADAŞI

 

“Ebelik”, bilim ve sanatın birleştiği, ruh ve etik değerler üzerine temellenmiş profesyonel bir sağlık disiplinidir.

WHO göre ebe; gebelik sırasında , doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını, aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişi olarak tanımlamaktadır.

 

Ebelik insanlığın varoluşu ile başlayan, tarihin en eski mesleklerindendir. En eski medeniyetlerde, kutsal kitaplarda, ebelik mesleğinin öneminden, saygınlığından bahsedilmiştir.

Ülkemizde ebeliğin eğitim süreci 1842 de ebelik kursları ile başlamış olup, 1978 yılında sağlık meslek lisesi programları, 1985’te ön lisans programı, 1997 yılında lisans programları, 2000 yılında yüksek lisans ve 2013 yılında da doktora programlarının açılması ile eğitim sürecinde gelişim göstermeye devam etmektedir.

WHO ve UNİCEF “21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Hedefleri”nden “Yaşama Sağlıklı Başlaması Hedefi”nin gerçekleştirilmesinde ebelik mesleğini vurgulamakta ve Uluslar Arası Ebelik Federasyonu (ICM) ile yaptığı çalışmalarla mesleği ilerletmek için faaliyette bulunmaktadır. ICM, WHO ve UNICEF ile yaptığı çalışmalar ile Milenyum Kalkınma Hedeflerinden olan ‘’Anne ve bebek ölümlerinin azaltılması, cinsel yolla bulaşan hastalıkların azaltılması’’ amaçlarını gerçekleştirebilmek için, toplumun her daim olduğundan çok daha fazla ebelere ihtiyaçlarının olduğu üzerinde önemle durmaktadır.

Günümüzde ebelik mesleği mensupları mesleğini icra ederken çeşitli sebeplerden dolayı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sebepler; uygun birim de istihdamın sağlanmaması, asistan hekim varlığı, öğrenim sırasında pratik yapacak saha bulamama, eğitim alanı ile sahanın kopuk olması gibi. Bu sebepler nedeniyle sahadan ebenin çekilmesi ile müdahaleli doğum sayısında artış olmuş ve doğum doğal süreç olmaktan çıkmıştır. Bunların beraberinde normal doğum sayıları düşüş gösterirken sezaryen doğum sayıları artış göstermiştir.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hizmetlerin büyük bir kısmı ebeler tarafından yürütülmesine rağmen, yürürlükte olan 2001 tarihli “Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönerge”nin 130. maddesinde, ebelere eğitim müfredatlarında ve WHO’ nun yaptığı ebeliğin görev tanımında yer almayan, yaşlı sağlığı, bulaşıcı hastalıklar gibi bazı hizmetlerin yürütülmesi görevlerinin verildiği görülmektedir.

İstanbul genelinde bulunan devlet hastanelerinin içinde, Kartal Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Acil ve Doğumhane de çalışan ebeler; gebelik, doğum, doğum sonrası ve yeni doğan döneminde gerekli izlem, bakım, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürütmekte, normal doğumları yaptırmakta, gerektiğinde epizyotomi uygulamakta, gebe okulu ve aile planlaması hizmetlerini yürütmektedir.

Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan ebeler tarafından yılda ortalama 1500- 2000 arası normal spontan doğum, 2500-3000 kişiye gebe okulunda gebe eğitimi verilmekte ve 2000-2500 kişiye aile planlaması hizmeti verilmektedir.

Ülkemizdeki genel nüfusun % 25’ini 15–49 yaş grubu kadınların oluşturduğu ve toplumun çok önemli öğesi olan bu grubun, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen göstergelerdendir. Toplumun temelini oluşturan kadının sağlığını etkileyen pek çok etkenden en önemlisi gebelik ve doğumdur. Doğum, fizyolojik bir olay olmasına rağmen, her an normal seyrinden çıkabilir ve anne yaşamını tehdit edebilir. Bu nedenle doğumlar sağlıklı ortamda ve ehil kişilerce yapılmalıdır. Annelerin kolayca ulaşabilecekleri ve gebelik boyunca kendilerini takip eden ebelerce yapılması da ayrıca önem arz etmektedir.

Anne ve Bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesi için evrensel ilkelere bağlı, ebelik mesleğini profesyonelce icra eden,deontolojik  ve etik ilkelere uygun,mesleki sorumluluğunun gerektirdiği saygınlık ve özveriyi gösteren tüm meslektaşlarımın “ EBELER HAFTASI” nı kutlarım.

SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN HAYATA EBE İLE BAŞLAYIN…

                                                                               

EBE

ZEKİYE ALTAY

Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi