T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Hasta Rehberi


POLİKLİNİK ÇALIŞMA SAATLERİ
08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
saatleri arasında hizmet verilmektedir.

HASTA HAKLARI


    Haklarınız; İnsan sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.Hak kavramı evrensel bir kavramdır.Kısaca hak, “Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki” olarak tanımlanabilir. İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere de tanınmıştır.Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır.Birleşmiş millerlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı.Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir. İnsan hakları kısaca tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür.Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır..Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

REFAKATÇİ KURALLARI

 • Hastaya refakat gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir. Eğer gerekir ise 1(bir) kişi refakatçi olabilir.
 • Refakatçiler mümkün olduğunca hastanın yanından ayrılmamalı ve sürekli olarak refakatçi kartını takmalıdır.
 • Hastanemize dışarıdan gıda maddesi getirilmemelidir.
 • Hastalarımızın mahremiyeti açısından Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde bayan refakatçi  bulundurulmasına özen gösterilmelidir. (Y.T.K.İ.Y. Madde 62).
 • Devlet malına (Hastane bina, eşya v.b.) zarar verilmemelidir. TCK Madde 152).
 • Hastanede kesinlikle sigara içilmemelidir.(4207 sayılı yasa).
 • Hastanemiz oda ve koridorlarında huzuru bozacak şekilde yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Refakatçiler hastanın bakımına izin verildiği ölçüde yardım edebilir.
 • Güvenlik açısından hastane kurallarına ve güvenlikle ilgili uyarılara uyulmalıdır.
 • Refakatçiler kurum kurallarına uymakla yükümlüdürler.


GÜVENLİK KURALLARI:

 • Şüpheli bir durum  ya da şahısla  karşılaştığınızda mutlaka ilgili servis sorumlusunu bilgilendiriniz ve güvenlik görevlilerinden yardım isteyiniz.
 • Herhangi bir eşyanın kaybolması, çalınması ya da sahipsiz bir  eşya görülmesi halinde ilgili bölümün sorumlu hemşiresine veya güvenlik personeline bilgi verilmelidir.
 • Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası,fazla miktarda para vb..) getirilmemelidir.
 • Kişisel eşyalarınızı size ayrılmış olan dolaplarda saklayınız.
 • Araçlarda değerli eşya bırakılmamalıdır.
 • Tanınmayan kişilerden yardım istenmemeli ve bu kişilerin yardım teklifleri kabul edilmemelidir.


ZİYARETÇİ KURALLARI

 • Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmemelidir..    
 • Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
 • Ziyaret Saatleri:
 • Hafta içi:13:00-14:00 ile 18:00-19:00
 • Hafta sonu:13:00-15:00
 • Ziyaret süresi kısa olmalıdır. ( tercihen en fazla 10 dakika)
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır
 • Hasta ziyaretinde canlı çiçek getirilmemelidir.(Enfeksiyon, Alerji riski)
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.


Hangi Hastalar Ziyaret Edilmemelidir: (Özellikli Hasta Grubu)

 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalar
 • Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
 • Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
 • Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar.(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)


Kimler Hasta Ziyaretine Gitmemelidir:

 • 10 yaş altı çocuklar,
 • Ateş, öksürük ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,
 • Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar,
 • Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler.


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ziyaretçi kabulü ve Bilgilendirme

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde günde iki kez09:00-10:00 ile 19:00-20:00 saatlerinde anne baba ziyareti kabul edilmektedir.

Günlük bilgilendirme hekim arasından 09:00-10:00 saatlerinde yapılır.